,    - ,       ,   - , , ,

 

, !


 

        - , , ,
, crazy monkey, .